1. OGŁOSZENIA
  2. NASZA PARAFIA
  3. SAKRAMENTALIA
  4. GRUPY PARAFIALNE
  5. GALERIA
  6. POLECANE LINKI
Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS
W 1979 roku zorganizowano przy parafiach warszawskich kościelną służbę porządkową "Totus Tuus".
Potrzeba powstania takiej grupy zrodziła się przed pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
Służba porządkowa "Totus Tubus" była zaangażowana we wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, a także podczas pielgrzymki Benedykta XVI w maju 2006 roku.

Grupa ta zapewnia ponadto obsługę porządkową uroczystych Mszy świętych w naszej parafii, a także na terenie Okuniewa: pomaga w procesjach Bożego Ciała i podczas innych uroczystości religijnych na terenie archidiecezji warszawskiej. W skład grupy obecnie wchodzi 14 mężczyzn. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb. komendantem jest Pan Krystian Batko