=
  1. OGŁOSZENIA
  2. NASZA PARAFIA
  3. SAKRAMENTALIA
  4. GRUPY PARAFIALNE
  5. GALERIA
  6. POLECANE LINKI
SIOSTRY
Siostry obecnie posługujące w parafii:
s. Zofia Kalicka fmm - przełożona wspólnoty od 15.08.2015
s. Jadwiga Kalinowska fmm- zakrystianka od 25.08.2017
s. Barbara Smorul fmm- katechetka ( przedszkole i kl.I-III SP) od 01.09.2012
s. Beata Karwowska fmm- katechetka ( kl.IV-VI SP, gimn.) od 22.08.2017

Franciszkanki Misjonarki Maryi
strony internetowe:
http://www.fmm.opoka.org.pl/
https://www.facebook.com

adres Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
ul. Kwiatowa 15, 05-079 Okuniew
tel. 22 783 70 06