1. OGŁOSZENIA
  2. NASZA PARAFIA
  3. SAKRAMENTALIA
  4. GRUPY PARAFIALNE
  5. GALERIA
  6. POLECANE LINKI
MĘSKI PLUTON RÓŻAŃCOWY
spotkania w każdą 2 niedzielę miesiąca 15.00-17.00

Nasze pierwsze spotkanie Męskiego Plutonu Różańca odbylo się w Okuniewie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 12 kwietnia 2015 roku. Inicjatorem powstania Męskich Plutonów Różańca jest wspólnota Lew Judy z Torunia. Jesteśmy 44 Plutonem w Polsce. Na naszego patrona wybraliśmy Św. Jana Pawła II.
Na początku było nas 10. Obecnie jest nas 25 (mężczyźni z naszej parafii i okolic ) Patronem wszystkich Plutonów jest Św. Józef i Św. Michał Archanioł.
Jeden raz w miesiącu spotykamy się w sali katechetycznej na wspólną modlitwę i rozmowy o potrzebach, problemach, a także dajemy swoje świadectwa. Podczas spotkań wybierany jest dowódca Plutonu, który wyznacza nową dodatkową intencję na kolejny miesiąc, zmieniane są tajemniczki różańcowe i propozycje komu będziemy pomagać.

Naszym celem jest walka ze złem tego świata. Naszą bronią jest rózaniec i nauka życia w prawdzie, honorze, pokorze i męstwie.
Pragniemy na co dzień trwać przy Jezusie i Matce Bożej, dawać dobry przykład tam gdzie jesteśmy powołani w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, w parafii.

W ciągu roku bierzemy czynny udział przy Kościele w nabożeństwach : Drogi krzyżowej, w Procesjach, Nowennie do Miłosierdzia Bożego, Nowennie Fatimskiej, Różaniecu w październiku.

16 paździrenika 2016 Krwiobus w parafii. Akcja oddania krwi zorganizowana przez Męski Pluton Różańcowy. Wzięły udział 53 osoby.